nl en
Menu

Publicatie evofenedex globe magazine voor internationaal ondernemen, april 2021 - www.evofenedex.nl

Bij internationaal zakendoen is het verkrijgen van betalingszekerheid van groot belang. Een Letter of Credit of Cash Against Documents kan daarbij uitkomst bieden.

Voorkom verrassingen bij betalingen

De risico’s van non-betaling kun je op verschillende manieren beperken. We spreken Marloes Wittebroek, directeur van Elceco uit Veghel, over de Letter of Credit en Cash Against Documents, twee veelvoorkomende betalingsinstrumenten in het internationaal handelsverkeer.

“Wanneer je internationaal zakendoet, moet je bij iedere order de keuze maken op welke wijze deze order betaald wordt”, begint Marloes Wittebroek te vertellen. “Om de risico’s bij internationale transacties zoveel mogelijk te beperken, kiezen veel exporteurs voor een Letter of Credit (L/C) of Cash Against Documents (CAD).” In het afgelopen jaar zag Marloes dat meer bedrijven met L/C’s zijn gaan werken. “Met name bedrijven die voorheen zakendeden op basis van vooruitbetaling, maar die door de mondiale onrust meer zekerheid wensten, grepen naar een L/C.”

De Letter of Credit is een verplichting van de bank van de koper om aan de exporteur een bepaald bedrag op een bepaalde datum uit te betalen of een wissel te accepteren. De essentie is dat een bank onder bepaalde voorwaarden op zich neemt te betalen, direct dan wel op termijn. De ex- porteur loopt geen debiteurenrisico meer, maar nog wel het bankenrisico en het economische of politieke risico. Wil de exporteur ook deze risico's uitsluiten, dan kan hij aan de kredietadviserende bank vragen het documentair krediet te confirmeren. Als deze bank hiertoe bereid is, heeft de expor- teur te maken met een betalingsverplichting van (meestal) zijn eigen bank.

Meest zekere variant

“Verschillende factoren zijn van invloed op de gekozen betalingsmethode”, aldus Marloes. “Zaken als regelgeving vanuit de buitenlandse overheden spelen hierbij een belangrijke rol. In een aantal landen is namelijk van overheidswege bepaald dat je boven bepaalde bedragen alleen zaken mag doen op basis van een L/C. Met name landen in het Midden-Oosten, Afrika en het Verre Oosten maken vaak gebruik van L/C’s. Wanneer je al eerder op een positieve manier zaken hebt gedaan met een bedrijf en er vertrouwen over en weer is, kan CAD een passende oplossing zijn. Als je voor de eerste keer handelt met een partij, ligt het gebruik van een L/C meer voor de hand. Een L/C is namelijk de meest zekere variant voor zowel koper als verkoper. De koper hoeft pas te betalen zodra de goederen daadwerkelijk onderweg zijn naar hem en de verkoper heeft de zekerheid dat het overeengekomen orderbedrag voor hem ter beschikking staat bij de bank van de koper. CAD kent hetzelfde documentenproces, maar biedt iets minder zekerheid.” Bij Cash Against Documents geeft de importeur op het moment dat hij de documenten accepteert van zijn bank, goedkeuring tot betaling door zijn bank aan de exporteur.

Verschillen

Ook al werken zowel L/C als CAD met documenten, toch zijn er diverse verschillen tussen beide betalingsinstrumenten. Marloes: “Bij het gebruik van een L/C luistert de correcte opmaak documenten zeer nauw. Je moet de voorschriften van het L/C exact opvolgen om een betaling tegemoet te kunnen zien. Daaren- tegen geldt bij CAD dat de voor- geschreven documenten niet aan strikte voorschriften hoeven te voldoen. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is wel dat de documenten elkaar inhoudelijk niet mogen tegenspreken. Dat maakt het proces van CAD ten opzichte van een L/C zeer eenvoudig.  Een ander verschil is dat bij een L/C het orderbedrag vaststaat bij de openende buitenlandse bank, en tegen aanbieding van correcte documenten onder het L/C is uitbetaling door deze bank verplicht. Dat is bij CAD niet het geval; het orderbedrag staat niet vast bij de openende bank. Als zich in de laatstgenoemde situatie problemen voordoen waardoor de potentiële koper niet meer over het geld beschikt, heb je als verkoper geen grip meer op het geld.”

Volgens Marloes onderschatten ondernemers vaak dat met de keuze voor een L/C de nodige inspanning wordt verwacht bij de opvolging en uitvoering daarvan. “Het (tijdig) opmaken van documenten, het instrueren van derde partijen en de continue opvolging hiervan kan voor exporteurs behoorlijk uitdagend zijn.”

< klik hier om terug te gaan naar Publicaties